Vstupná biomasa

Vstupnou surovinou pre technológiu splyňovania je biomasa v rôznych formách resp. produktoch pôdohospodárstva. Ideálne suroviny pre túto technológiu sú napr.: drevná štiepka,  kôra, pilina,, hobliny slama, seno, kukurica, cirok a iné rýchlo rastúce dreviny o relatívnej vlhkosti (RVH) maximálne 60%.
 
Modelový prípad je modifikovaný na drevnú štiepku z odpadového dreva, s bežnou vlhkosťou cca 30% pri celoročnej spotrebe približne 4.500 ton. Dôležitým faktorom je zloženie štiepky a zároveň veľkosť rozdrvených častíc – ideálne do 5 cm.
 
Manipuláciu s biomasou je možné realizovať pomocou mechanizmov – nakladačov, resp.je možné plne ju zmechanizovať pomocou zhrňovačov a dopravníkových pásov v zmysle požiadaviek a možností  investora. Plnoautomatické zariadenie je tiež možné realizovať z budúcich výnosov elektrárne.
 
Odporúčaná požiadavka na skladovanie resp. medziskladovanie biomasy na 1MW je plocha o rozmere cca 500 m2 pri 1-3 mesačnom cykle dodávanej suroviny.